h e m
s o r t i m e n t
k o n t a k t

Öppettider:
Lördag: 10-16
eller enligt överenskommelse

Fru Hammars väg 3 277 50 Brösarp, info@janerikohgren.com

Jan-Erik Öhgren Antikvitetshandel har som policy att sälja antikviteter i så ursprungligt skick som möjligt. Vi har respekt för det kulturhistoriska värdet hos gamla föremål. I vårt sortiment finner du:

sortiment